Mija

Taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Interneto svetainės www.Mija.lt taisyklės (toliau – taisyklės) nustato UAB „Nabaka“ (toliau – Mes) informacijos ir paslaugų (toliau kartu - paslaugos) teikimo interneto svetainėje www.Mija.lt (toliau – Mija) sąlygas bei tvarką, šių paslaugų vartotojų (toliau – Jūs) teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje Mija ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. Mija aprašymas

2.1. Interneto svetainėje Mija ir priklausančiais kontaktais yra teikiamos įvairios paslaugos: viešo pobūdžio informacija (prekių ir paslaugų kainos, įmonių pavadinimai, telefonai, adresai ir kt.), tarpininkavimas tarp paslaugos ar prekių pardavėjo ir kliento, kitos paslaugos.

2.2. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Jūs esate pats atsakingas už tokios įrangos įsigijimą.

2.3. Draudžiama Mija teikiamas paslaugas perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims.

3. Draudžiamos paslaugos ir prekės

3.1. Interneto svetainėje Mija ir visais susijusiais paslaugos kontaktais griežtai draudžiama ir niekada nėra platinamos paslaugas ar prekes: (1) kuriose kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; (2) kuriose propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija; (3) kurios pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus; (4) nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas (5) kurios draudžiamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose

3.2. Pastebėjus bet kokius nelegalios ar draudžiamos veiklos požymius prašome nedelsiant informuoti apie tai Mija komandą.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

4.1. Visos intelektinės teisės į prekių ženklą Mija priklauso Nabaka, UAB, į interneto svetainėje Mija esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą - priklauso Mums, jeigu nenurodyta kitaip.

4.2. Griežtai draudžiama be Mūsų leidimo naudoti ir platinti Mija interneto svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją ar nuorodas į ją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

5. Paslaugų ir prekių pirkimo tvarka

5.1. Jūs informavęs Mus, nurodytomis ryšio priemonėmis, apie pageidaujamas prekes ir paslaugas, gaunate Mūsų pasiūlymą.

5.2. Elektroninės bankininkystės būdu apmokėdamas už prekes ar paslaugas Jūs patvirtinate, kad sutinkate su prekių pirkimo ar paslaugų teikimo sąlygomis. Mes stengiamės kuo informatyviau paaiškinti paslaugos ar prekės savybes, sąlygas ir kitą svarbią informaciją, o kilus bet kokiems neaiškumams turite teisę gauti visą išsamę informaciją apie prekes ar paslaugas.

5.3. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami grynaisiais pinigais ar apmokant banko kortele prekių atsiėmimo skyriuose ar Bendrovės partnerių kasose.

5.4. Prekių bei paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

5.4. Prekių bei paslaugų kokybė. Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

6. Duomenų tvarkymas

6.1. Jūs atsake už Mums pateiktų duomenų teisingumą. Jūs priimate atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2. Elektroninės bankininkystės būdu apmokėdamas už prekes ar paslaugas Jūs patvirtinate, kad sutinkate pateikti Mums savo asmens duomenis ir neprieštaraujate, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis Mes tvarkytume Jūsų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes patvirtiname, kad Jūsų asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslu Mes netvarkysime.

6.3. Jūs turite teisę susipažinti su Mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jų tvarkymo tvarka, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

7. Atsakomybė

7.1. Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią Mija administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiama Mija paslauga.

7.2. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save /ar dėl kitų Mija informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų.

7.3. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

7.4. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis Mija teikiamomis paslaugomis.

7.5 Jūs įsipareigojate nevykdyti ir neužsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti paslaugų teikimo sutrikimus, tame tarpe nevykdyti neteisėtų informacinių atakų ir kitų panašių veiksmų.

7.6. Jūs pasižadate jokiomis aplinkybėmis nekopijuoti, nepardavinėti ar kitaip neplatinti Mija teikiamų paslaugų ir/ar Mija esančios ar su paslaugomis susijusios informacijos (duomenų) be išankstinio rašytinio Mūsų sutikimo.

7.7. Jūs įsipareigojate neadaptuoti, neperdirbti ar bet kaip kitaip nekeisti Mija interneto svetainės ar bet kokios jos dalies ar kitų, su Mija interneto svetaine susijusių, technologijų.

8. Paslaugų nutraukimas arba prekių grąžinimas

8.1. Mes turime teisę neįspėję Jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti Mija teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

8.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Bendrovei ar prekės/paslaugos pardavėjui per 14 dienų nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas) ar sutarties įsigaliojimo dienos (kai teikiamos paslaugos). Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų; 3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai gaminiai; megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai; pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs gaminiai; siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai; naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs gaminiai; liemenėlės, pilvo juostos, korsetai ir panašūs gaminiai; perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją; patalynės reikmenys; erotinės prekės; intymios higienos prekės; burnos priežiūros prekės ir kitos panašios paskirties prekės); 6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; 7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione; 12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. Daiktų pirkimo - pardavimo atveju pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat jeigu jis nebuvo naudojamas. Bendrovė įsipareigoja priimti prekę ir grąžinti sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo.

9. Pranešimai

9.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Mija, informuokite apie tai Mija komandą.

9.2. Visi Mūsų pranešimai dėl Mija naudojimo sąlygų pateikiami Mija interneto svetainėje.

10. Taisyklių keitimas

10.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai Mija interneto svetainėje. Jei Jūs naudositės Mija tinklalapiais po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

11. Taisyklių galiojimas

11.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo Mija momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. Kontaktai:

UAB „Nabaka“
Ukmergės g. 315B, Vilnius
Tel. (8 6) 70 23869
El. paštas info@mija.lt
www.mija.lt

Įmonės kodas 302488537
PVM mokėtojo kodas LT100005264716
Juridinių asmenų registras